DỰ ÁN CHARM RESORT LONG HẢI

Địa chỉ: Charm Resort, Phường Thắng Tam, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu 790000

Chủ đầu tư: Charm Group